Sản phẩm

Xoay 720 độ

Điều hướng góc đứng 150 độ

Chất liệu: Đồng thau

Kiểu ren: ren ngoài 24mm (M24)

Ren chuyển đổi: FM24-FM22

Xoay 360 độ

Điều hướng góc đứng 45 độ

Chất liệu: Đồng thau

Kiểu ren: ren trong 22mm

Bộ ren chuyển đổi 6 món

Xoay 360 độ

Điều hướng góc đứng 20 độ

Chất liệu: Đồng thau và ABS

Kiểu ren 22mm

Bộ ren chuyển đổi 6 món

Xoay 360 độ

Điều hướng góc đứng 35 độ

Chất liệu: ABS

Kiểu ren: 22mm

Bộ ren chuyển đổi 6 món

5/5
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Janet Morris
Designer - Minio